Websites: Guido Louman | YouTube | LinkedIn | Facebook | XContestAction Pilots Paragliding

Vluchtgegevens uit GPS uitlezen & analyseren met computer


Voor de de communicatie tussen de software en de GPS is het belangrijk dat het interfacetype dat gebruikt wordt voor communicatie met de PC in het apparaat op de juiste wijze is ingesteld.

Garmin GPSmap 60CSx -
Garmin GPSmap 60CSx
   Garmin GPSmap 60CSx → Garmin.Garmin GPSmap 62st → Garmin spanner.

Bij aansluiten op de computer wordt op de GPS de volgende melding weergegeven: "USB cable detected. Would you like to go to Mass Storage?". Beantwoord deze vraag met 'No'.
   Garmin GPSmap 62st -
Garmin GPSmap 62st

Zie voor een uitgebreidere uitleg van de interface-instellingen de pagina 'GPS-instellingen'.


G-Record

Wanneer gemaakte vluchten ingediend worden voor wedstrijden dan is er één essentieel extra aandachtspunt: een (IGC-bestand met) geldig G-Record.

G-Record/G Security Record (Security Signature in IGC-bestand). Om mee te kunnen doen aan een (FAI) overland competitie - bijvoorbeeld door op de OLC-site een geldige vlucht te kunnen plaatsen - moet de GPS de tijdens de vlucht geregistreerde posities opslaan in een tracklog in het interne geheugen van het apparaat.
Via diverse speciale softwareprogramma's (zoals MaxPunkte, SeeYou, GPSdump, GiPSy) kan de tracklog uit het interne geheugen van het apparaat worden uitgelezen en omgezet in een zogenaamd IGC-bestand. Dit IGC-bestand moet een tracklog bevatten met hoogte registratie (3D) en een geldig G-record hebben.
Het is dus de combinatie van een geschikte GPS-ontvanger en speciale uitleessoftware die het tot stand komen van een geldig G-Record beiden moeten ondersteunen.

Voor meer info over G-Record:

(IGC = International Gliding Commission)

Geschikte software voor (het verkrijgen ven een geldig G-Record in het IGC-bestand bij) het uitlezen en opslaan van de vluchten uit de GPS is bijvoorbeeld:

In onderstaande handleiding wordt gebruik gemaakt van MaxPunkte.    MaxpunkteVluchtgegevens uit GPS uitlezen & analyseren met MaxPunkte

MaxPunkte installerenMaxPunkte configureren
Vluchtgegevens uitlezen met MaxPunkte

Voor het uitlezen van de vluchtgegevens (vanuit het interne geheugen van de GPS) met behulp van MaxPunkte is uitgegaan van gebruik van een Garmin GPSmap 60CSx / 76CSx / 62s / 78s. De verwachting is dat de procedure voor andere merken en typen (in hoofdlijnen) vergelijkbaar is.

Ervaring met ander type GPS? Mijn ervaring is beperkt tot mijn eigen Garmin 60CSx en de Garmin 62s(t) & 78s (in combinatie met Windows 7 / Windows XP). Wanneer je gebruik maakt van een ander type GPS ben ik benieuwd of onderstaande beschrijving wel/niet werkt; ik kan dit dan in de tekst verwerken. Ik stel feedback zeer op prijs.

De vluchtgegevens in (het interne geheugen van) de GPS kunnen worden uitgelezen - en opgeslagen in een IGC-bestand op de PC - met behulp van MaxPunkte (gratis te downloaden).

BELANGRIJK: MaxPunkte leest alleen het interne geheugen van het GPS-toestel uit, dus NIET de eventuele op de microSD-kaart in het toestel aanwezige opgelsagen vluchten (zie ook de opmerkingen bij 'G-Record' voor wat achtergrondinformatie).
Vluchten die uit het interne geheugen van het apparaat zijn gewist kunnen dus (zelfs als ze nog wel op de microSD-kaart staan) NIET meer worden uitgelezen met MaxPunkte.
Het is daarom essentieel om eerst de vluchten uit te lezen met MaxPunkte alvorens ze uit het interne geheugen van de GPS te wissen.
Vluchtgegevens analyseren met MaxPunkte

De (met behulp van MaxPunkte gemaakte) IGC-bestanden met vluchtgegevens kunnen in MaxPunkte worden geanalyseerd.
Vluchtgegevens uitlezen & analyseren met GpsDump (uit de Flymaster NAV)

Voor het uitlezen van de vluchtgegevens met behulp van GpsDump is uitgegaan van gebruik van een Flymaster NAV. De verwachting is dat de procedure voor andere merken en typen (in hoofdlijnen) vergelijkbaar is.

GpsDump installerenGpsDump verbinden met Flymaster NAV (keuze COM-poort)

GpsDump gebruikt een virtuele COM-poort om verbinding te maken met de Flymaster NAV, de eerste stap is daarom te achterhalen welk poortnummer door de PC is toegewezen aan deze virtuele COM-poort. Door middel van de volgende stappen kan worden bepaald welk COM-poortnummer door de Flymaster NAV wordt gebruikt.Vluchtgegevens uitlezen met GpsDump (uit Flymaster NAV)

Wanneer zoals hierboven beschreven de juiste COM-poort voor de Flymaster NAV is geselecteerd kan de Flymaster NAV worden uitgelezen.

Meer informatie is te vinden via: Using GpsDump with B1nav (Flymaster Avionics).IGC log verifiëren met GpsDump (G-Record)

?????
Vluchtgegevens uit GPS uitlezen & analyseren met GiPSy Flight Manager

GiPSy installeren (Mozilla Firefox 6.0.2 voor Windows)

GiPSy is een Firefox add-on om paragliding tracklogs te beheren. Ondřej Palkovský (de maker van GiPSy) heeft niet altijd de tijd om de software aan te blijven passen in hetzelfde hoge tempo als waarin Mozilla nieuwe nieuwe releases van Firefox laat verschijnen. Hierdoor kan GiPSy niet altijd gebruikt worden in de laatste versie van de browser.
Deze handleiding is bedoeld om mensen die GiPSy op hun PC willen gebruiken te helpen door een oude versie van Firefox te installeren (de meest recente versie van Firefox waarin GiPSy nog wél werkt). In dit voorbeeld is gebruik gemaakt van Firefox 6.0.2 (welke dateert van september 2011), dit is op dit moment (najaar 2011) de laatste versie van Firefox waarin GiPSy nog werkt.

In deze handleiding beperk ik mij tot Windows-systemen omdat ik zelf geen Apple Mac systeem heb en omdat Linux gebruikers (doordat ze veelal over meer computerkennis beschikken) waarschijnlijk geen handleiding nodig hebben.

Meer informatie is te vinden via:

Vluchtgegevens uitlezen met GiPSy

GiPSy kan worden opgestart door in Firefox in het menu 'Extra' te kiezen voor 'GiPSy Flight Manager'.

GiPSy opstarten

GiPSy kan ook worden opgestart door in Firefox rechts van de adresbalk op het XContest logo te klikken.

GiPSy opstarten

Voor gebruiksaanwijzingen met betrekking tot het gebruik wordt verwezen naar de tutorials op de site van XContest (GiPSy) zelf.GiPSy in het Nederlands

Sinds 2011 is GiPSy ook in het Nederlands te gebruiken; ik heb voor Ondřej Palkovský (de maker van GiPSy) de Nederlandstalige versie verzorgd.
Mochten er op- aanmerkingen op de Nederlandse vertaling zijn dan hoor ik dat graag! Eventueel kunnen dan wijzigingen worden doorgevoerd voor nieuwe updates.
IGC-bestanden omzetten naar KMZ-bestanden (voor Google Earth) met Igc2Kmz

De (met behulp van bijvoorbeeld MaxPunkte, GpsDump of GiPSy gemaakte) IGC-bestanden met vluchtgegevens kunnen met behulp van Igc2Kmz 2.2 (Heinrich Delasiava) worden omgezet naar KMZ-bestanden (voor Google Earth). In de in Google Earth gepresenteerde track kan d.m.v. kleuren het verloop van de vario, hoogte en snelheid worden weergegeven.
IGC Flight Replay: virtueel navliegen van de vlucht (in Google Earth)

De (met behulp van bijvoorbeeld MaxPunkte of GiPSy gemaakte) IGC-bestanden met vluchtgegevens kunnen met behulp van IGC Flight Replay worden afgespeeld met gebruikmaking van Google Earth.