Websites: Guido Louman | YouTube | LinkedIn | Facebook | XContestAction Pilots Paragliding

'UNDER CONSTRUCTION' Dit gedeelte van de website is nog in aanbouw; veel tekst is nog onvolledig, er zullen in de toekomst nog onderdelen worden toegevoegd en verder worden aangevuld.

Waypoints & POI's

Dit onderdeel zal nog worden toegevoegd!

Waypoints

Dit onderdeel zal nog worden toegevoegd!

POI's

Dit onderdeel zal nog worden toegevoegd!

Een beperking van POI's is dat daarin geen hoogte-informatie kan worden opgelagen. Dit is voor piloten een behoorlijk nadeel: de hoogte ten opzichte van een POI kan niet worden bepaald, de benodigde glijhoek tot een POI dus ook niet.

Garmin POI Loader installeren.Meer informatie over POI's uploaden naar de GPS is te vinden via: