Websites: Guido Louman | YouTube | LinkedIn | Facebook | XContestAction Pilots Paragliding

GPS-coördinaten

Het referentiesysteem voor de 'geodetische kaartdatum' op aarde dat standaard door de GPS wordt gebruikt is WGS 84 (gebruik van dit referentiesysteem is tevens verplicht voor wedstrijden). De GPS-coördinaten kunnen in verschillende notaties worden uitgedrukt.Omrekenen verschillende notaties

De verschillende notaties ('positieformaten') waarin de GPS-coördinaten kunnen worden uitgedrukt zijn: Daarbij geldt:
Voor het omrekenen van de GPS-coördinaten gebruiken we als voorbeeld de volgende 'volstrekt willekeurig' gekozen GPS-coördinaten: N 51,85242° - E 004,50777° (uitgedrukt in decimale graden).

NotatieLatitude / breedtegraadLongitude / lengtegraad
(decimale) graden
(DD.ddddd°)

N 51,85242° E 004,50777°
graden, minuten, decimale minuten
(DD°MM.mmmí)

graden: 51°
minuten: 0,85242 * 60 = 51,145'
N 51°51.145'

graden: 4°
minuten: 0,50777 * 60 = 30,466'
E 004°30.466'

graden, minuten, (decimale) seconden
(DD°MMíSS.sĒ)
graden: 51°
minuten: 0,85242 * 60 = 51,145'
seconden: 0,145 * 60 = 8,7"
N 51°51'08.7"

graden: 4°
minuten: 0,50777 * 60 = 30,466'
seconden: 0,466 * 60 = 28,0"
E 004°30'28.0"

De standaardnotatie onder piloten lijkt te zijn: DD°MM.mmmí (graden, minuten, decimale minuten).


Nauwkeurigheid positieformaat

De straal van de aarde bij de evenaar (equatoriale straal) bedraagt 6.378,137 kilometer hetgeen resulteert in een omtrek van 40.075,017 kilometer. De evenaar is verdeeld in 360 lengtegraden, dus elke lengtegraad aan de evenaar representeert 111,32 kilometer. Verder van de evenaar naar de polen komt één lengtegraad overeen met een afnemend aantal meters (nul bij de polen).

Het benodigde aantal decimalen achter de komma om een bepaalde nauwkeurigheid te bepalen is weergegeven in onderstaande tabel.

aantal decimalen graden afstand (nauwkeurigheid)
0 1,0 111 km
1 0,1 11,1 km
2 0,01 1,11 km
3 0,001 111 m
4 0,0001 11,1 m
5 0,00001 1,11 m → zoals bij Garmin 60CSx / 62st
6 0,000001 0,111 m
7 0,0000001 1,11 cm
8 0,00000001 1,11 mm


Meer informatie over de nauwkeurigheid van de positieformaten is te vinden via:


Berekeningen GPS-coördinaten

Dit onderdeel zal nog worden toegevoegd!

Meer informatie over het berekenen van GPS-coördinaten is te vinden via: