Websites: Guido Louman | YouTube | LinkedIn | Facebook | XContestAction Pilots Paragliding

Routes & routering (XC-taak)
Route. Een route bestaat uit een serie waypoints die u naar uw eindbestemming leiden.

Als voorbeeld gaan we uit van onderstaande route welke ingevoerd zal worden in de GPS. De gebruikte waypoints zijn via deze link te downloaden.

Het betreft een route nabij het meer van Annecy. Vanaf de startplaats Montmin wordt gevlogen naar de Dents de Lanfon ('de tandjes'), vervolgens wordt overgestoken naar Mont Veyrier. Zonder de CTR van Annecy (de roze lijn op de kaart) binnen te vliegen wordt doorgevlogen naar de Parmelan om daar aangekomen terug te vliegen naar de achterzijde van de Dents de Lanfon. Wanneer voldoende hoogte is opgebouwd wordt het meer overgestoken naar de Roc des Boefs alwaar hoogte getankt wordt om de ridge tot bovenaan te kunnen volgen. Vervolgens wordt geland op de landing van Doussard.

Garmin GPSmap 62st - Garmin GPSmap 62st -

Garmin GPSmap 62st -

Bij de bespreking van (de wijzigingen in) de instellingen van het GPS-apparaat wordt de wijze van het bedienen van de GPS-ontvanger als bekende kennis verondersteld. Zo wordt het tussentijds indrukken van de ENTER-toets (om een geselecteerde optie te kiezen of data in te voeren of een boodschap te bevestigen) en het gebruik van de kanteltoets niet genoemd bij de behandeling van de invoer in de GPS.

Meer info over de basisbediening van de Garmin GPSmap 60CSx/76CSx: Meer info over de basisbediening van de Garmin GPSmap 62s/62st:


Route in de GPS invoeren

Garmin GPSmap 60CSx & 76CSx

In de GPSMAP 60C(S)x kunnen 50 routes worden bewaard met elk 250 punten.
U kunt een route creëren of bewerken vanaf de pagina Routes en u kunt waypoints toevoegen aan uw route via het Zoekmenu. U kunt meer complexe routes maken met behulp van het programma MapSource op uw PC en deze daarna doorsturen naar uw toestel.


Garmin GPSmap 62st (Garmin GPSmap 62-serie & 78-serie)

In de GPSmap 62 kunnen 200 routes worden bewaard.

U kunt een route creëren of bewerken vanaf de pagina Route Planner en u kunt waypoints toevoegen aan uw route via het Zoekmenu. U kunt meer complexe routes maken met behulp van het programma Basecamp (of MapSource) op uw PC en deze daarna doorsturen naar uw toestel.
Routering in de GPS instellen

Bij een overland(wedstrijd)taak hoeft de piloot niet exact door de keerpunten (waypoints) heen te vliegen, als hij er maar in de juiste volgorde voldoende dicht bij in de buurt komt. Hoe dicht men in de buurt moet komen wordt bepaald door de - door de wedstrijdleiding - bepaalde sector rond de verschillende keerpunten: bijvoorbeeld een cirkel rondom het keerpunt met een straal van 400 meter. Om later aan de wedstrijleiding aan te kunnen tonen dat je in de sector geweest bent moet je dan wel lang genoeg in de sector hebben gevlogen om er zeker van te zijn dat je GPS binnen de sector een punt in het tracklog heeft gezet.
In dit voorbeeld gaan we uit van een route met cirkelvormige sectoren met een straal van 400 meter rondom de diverse keerpunten. De routeringsinstellingen in de GPS zouden dus zodanig kunnen worden ingesteld dat zodra de piloot het volgende keerpunt tot een afstand van 400 meter genaderd is de GPS overschakelt op navigatie naar het volgende keerpunt in de route. Om echter te voorkomen dat direct weg wordt gevlogen uit de sector van 400 meter nog voordat de GPS een trackpunt in de sector heeft opgeslagen wordt een iets kleinere straal ingevoerd. Voor de automatische routeringsinstellingen zal daarom een straal rondom de keerpunten van 390 meter worden aangehouden.


Garmin GPSmap 60CSx & 76CSx


Garmin GPSmap 62st (Garmin GPSmap 62-serie & 78-serie)
Waarschuwingsalarmen definiëren (proximity alarms)

De GPS kan een waarschuwingssignaal geven wanneer een bepaald punt binnen een vooraf in te stellen afstand wordt genaderd door alarmcirkels rond bepaalde waypoints te definiëren. Het is niet nodig voor de routering (het heeft geen invloed op de routering en staat er volledig los van) maar het kan een handig hulpmiddel zijn: je wordt er tijdens de vlucht op geattendeerd dat je het keerpunt (voldoende dichtbij) bereikt hebt.
Om een waarschuwingssignaal te ontvangen moet worden ingesteld op welke locaties een waarschuwingssignaal dient te worden weergegeven: hiertoe definiëren we enkele waarschuwingsalarmen (proximity alarms).

In dit voorbeeld gaan we uit van een overland(wedstrijd)taak met cirkelvormige sectoren met een straal van 400 meter rondom de diverse keerpunten. Om echter te voorkomen dat direct weg wordt gevlogen uit de sector van 400 meter nog voordat de GPS een trackpunt in de sector heeft opgeslagen zullen we het waarschuwingsalarm pas laten klinken wanneer het keerpunt is genaderd tot een afstand van (kleiner dan) 390 meter.

Garmin GPSmap 60CSx & 76CSx

Garmin GPSmap 62st (Garmin GPSmap 62-serie & 78-serie)
Waarschuwingssignalen instellen (proximity tones)

Nadat de waarschuwingsalarmen (proximity alarms) zijn aangemaakt kan nog worden ingesteld hoe de bijbehorende waarschuwingssignalen (proximity tones) klinken en of ze al dan niet dienen te worden geactiveerd.

Garmin GPSmap 60CSx & 76CSx

Garmin GPSmap 62st (Garmin GPSmap 62-serie & 78-serie)
Waarschuwingssignalen AAN/UIT (proximity tones)

Ervan uitgaande dat de waarschuwingsalarmen (proximity alarms) zijn aangemaakt en tonen zijn ingesteld volgt hieronder in het kort nog het stappenplan van het activeren van deze waarschuwingssignalen (wanneer men ze tijdens het vliegen wil gaan gebruiken) en hoe ze gedeactiveerd kunnen worden (bijvoorbeeld wanneer men ze in de auto of tijdens het wandelen niet wil gebruiken).

Garmin GPSmap 60CSx & 76CSx

Garmin GPSmap 62st (Garmin GPSmap 62-serie & 78-serie)